Ledarskap & företagsutveckling

Frigör dynamisk kraft hos individ, team och organisationer.

Välkommen till Inspiro Management

Inspiro Management är ett konsultföretag som arbetar med ledarskap- och företagsutveckling.

Passionen och drivkraften är att aktivt och engagerat stödja, hjälpa och se sina Kunder lyckas att nå sina erhållna visioner och uppsatta mål samt där behov finns att få lönsam tillväxt.

”Visionärer som finner den röda tråden i Varumärke, ledarskap, strategi, kommunikation och relationer är de som får positiva resultat och effekt som genererar mervärde för såväl *individ *team *organisationer och *nation.”

ETT GOTT OCH SUNT PROFESSIONELLT LEDARSKAP ÄR EN VÄSENTLIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR EN VÄLMÅENDE NATION.

Erika Vänngård, Vd

Varumärkessidan Glödlampor

VARUMÄRKE

Kunder får hjälp och stöd i workshop att identifiera och kartlägga sin vision som därefter paketeras i ett attraktivt och professionellt komplett genomarbetat varumärke.
Ledarskap Thumbnail Istock 941491560 Grupp Av Människor På Klippan

LEDARSKAP

Människor följer ledare med en klar Vision och verksamhet och uppdrag (mission) som de förstår och attraheras av samt kan identifiera sig med.

Clouds 2709663 1920

STRATEGI

En väl formulerad och relevant strategi skapar en stark grund för framgång. Den är avgörande då den ger en dynamisk riktning, kraft och rörelse  med rätt fokus och tydlig väg framåt. Strategier hjälper att navigera genom dagliga utmaningar och långsiktiga mål. 

Onlinetjänstersidan

ONLINETJÄNSTER

Hållbara, dynamiska ledare klarar att professionellt och balanserat leda sina team såväl i digitala miljöer vs IRL – utan att alls tappa den personliga och mänskliga aspekten i det.

Utveckling Thumbnail Palmer 470961311 Webb

UTVECKLING

Att utvecklas som Ledare vs utbildas till Ledare – är inte samma sak. Tveklöst är att både utveckling och utbildning är viktig men reflektion bör finnas på när väljer man vad och varför samt hos vem?
TjÄnster Vais Profilbild

VIRTUAL ASSISTANTS

Visionära, hållbara ledare leder och kommunicerar på ett dynamiskt sätt som ger rätt effekt. Samarbeta med Virtual Assistants som arbetar med stöd av AI.
Styrelsesidan Thumbnail Styrelserum Ll77092230 Webb

STYRELSE

Optimera styrelsearbetet med våra specialiserade tjänster. Vi hjälper styrelser att arbeta effektivt och fatta välgrundade beslut. Uppdragen kan vara såväl korta specifika eller längre engagemang.

Hållbarhet Cover

HÅLLBARHET & HÄLSA

Hållbara och dynamiska ledare är goda förebilder för sina medarbetare. De balanserar livshjulet med vishet och förebygger professionellt trauma, kriser, sjukdom och psykisk ohälsa. Hälsoperspektivet beaktas i våra processer och vid behov även tillsammans med kvalificerade erfarna terapeuter.

Event Cover

EVENT

Tema Ledarskap & Hälsa

5star
"Entreprenören Erika Vänngård är enligt mina erfarenheter en strukturerad och tydlig ledare med tålamod och uthållighet som identifierar genomtänkta mål och hur att nå dessa med en full kontroll även i oförutsebara situationer. Hon är mycket driven och energisk person med stor kreativitet och en strategisk ledare. Uppdragen genomförs med stor noggrannhet, service känsla och hög moral."
VD och ägare
Bransch: Konsult
Är du passionerad erfaren aktör inom ledarskap och utveckling och/eller terapeut som brinner för att medverka till dynamiska hållbara lösningar i olika förändringsprocesser i syfte att Kunden ska erhålla positiv förändring och få resultat?

År 2024 öppnas nya möjligheter upp för fler och nya inspirerande och kreativa samarbeten utifrån en "win win situation" och aspekt.

Välkommen att ta kontakt så träffas vi för att lära känna varandra och utvärdera tillsammans om/hur vi kan skapa något fantastiskt ihop - utan att göra avkall på sitt egna!

TEAMWORK MAKES THE DREAM WORK!

Teamwork Handskakning
Hand 8721162 1920

Förändringsbehov och/eller förvaltarskap?

Inspiro Management lyssnar och delar gärna hur vår insats kan resultera i en glädjefylld, produktiv och förenklad tillvaro.

Låt oss träffas digitalt / IRL

Rulla till toppen