Om Inspiro

Affärsidén är att hjälpa, stödja och utveckla blivande som aktiva ledare i sin ledaridentitet och uppdrag. Att de genom ett dynamiskt ledarskap attraktivt kommunicerar sitt varumärke, på ett hållbart sätt leder och utvecklar sitt team, uppdrag och organisationer.

Därigenom uppnås erhållna visioner, identifierade strategiska mål som ger resultat, lönsamhet, tillväxt samt bibehåller välmående produktiva team och organisationer.

Resurser och kompetenser i teamet innehar >25 års samlad kvalificerad praktisk yrkeserfarenhet.

Pixaby Woman Training 1651259 1920

Målgrupp

Kompetens & Resurser i Inspiros Team

Team 2651909 1280
Om Sidan Counseling
5star
"Erika är mycket professionell och målinriktad för varje individ i teamet som för hela gruppen. Jag blev oerhört imponerad över våra enskilda coachsamtal, över analyser, övningar, hälsorådgivningen.”

Professionell

Att vara professionell innebär att vara trygg och kunnig i det man gör. Det kräver rätt kompetens, gedigen kvalificerad erfarenhet, sann glödande passion och ett brinnande engagemang för varje uppgift. Varje arbetsuppgift genomförs med noggrannhet, ansvarsfullhet och med en ambition av att hantera allt runt själva arbetet på bästa möjliga sätt i en eftertänksamhet. Vi ställer höga krav på kvalité och säkerhet samt ordning och reda i t ex vår ekonomi, avtal, kontakter med omvärlden, presentationsmaterial bara för att nämna några exempel.

‒ Spirit of Excellence!

Inspiro

Inspiro, från det latinska ordet “inspiro”, betyder att inandas eller blåsa liv i. Uppfattas som ett himmelskt ljus som uppenbaras inom oss och ger positiv stimulans för ande, sinne, hjärta, själ och kropp. Tro fungerar som en inre andlig kompass och bygger på en stark övertygelse. Båda betonar vikten av inre styrka, tro och kreativitet för att stadigt kunna förvalta eller klara av att möta utmaningar men ändå lyckas skapa positiv förändring. Detta genomsyrar vårt dagliga uppdrag som syftar till att avlasta och stödja kunder i deras resa.

‒ Divine Visions Are Invincible!

Teamwork

Varje individ är unik. Ett harmoniskt glädjefyllt samspel, mellan olika personligheter och individer som kompletterar varandra, genererar kreativa lösningar med positiva förändringar och resultat. Vi ser varje individ som en ”viktig spelare på plan” med att finna och inta sin sanna identitet, rätta plats och uppfylla sin unika roll och funktion. Hos oss är samarbete viktigt. Fokus ska vara att nå ett gemensamt uppsatt mål och få se synligt manifesterade resultat. Vi bemöter vår omvärld med respekt, ödmjukhet, värme och omtänksamhet.

‒ Teamwork makes The Dream Work!

Förändringsbehov och/eller förvaltarskap?

Inspiro Management lyssnar och delar gärna hur vår insats kan resultera i en glädjefylld, produktiv och förenklad tillvaro.

Låt oss träffas digitalt / IRL

Rulla till toppen