Hållbarhet & Hälsa

Hållbara ledare

Världen är drabbad. Globalt som nationellt av pandemin samt nu ökat omvärldstryck, hot, krig och osäkerhet i många frågor i vår tid. Ledare och team påverkas både i ett makro som mikroperspektiv. Distansarbete, nya mötesformer, hybrida arbetsmiljöer, rutiner samt digitalisering och nya frågeställningar. Faktum är att ingen vet riktigt hur och med vilka effekter.

Kriser triggar och utlöser trauman. Allt sammantaget påverkar hälsan. Osynligt som synligt. Stressens skador påverkar hela nervsystemet och människans ande, sinne, hjärta, själ och kropp.

I kontakt med oss får man tillgång till professionell, kvalificerad och erfaren psykolog, psykoterapeut, kris- och trauma terapeut, samtalsterapeut, par- och familjerådgivare, själavårdare och konsultation/utbildning kring försvar-och säkerhetsfrågor.

Ledarskapsidan Bro

Optimerad organisation för psykologiskt välbefinnande och säkerhet

Hållbara och dynamiska ledare är goda förebilder för sina medarbetare. De balanserar livshjulet med vishet och förebygger professionellt trauma, kriser, sjukdom och psykisk ohälsa. Hälsoperspektivet beaktas i våra processer, inklusive individuella träningsprogram, kostrådgivning och tillgång till terapeuter. Professionell kris- och traumabearbetning är ibland nödvändig för att läka och återta trygghet i både professionell och privat identitet

Rehabilitering

I våra processer beaktas hela hälsoperspektivet (ex NLP, träning, sömn, kost etc). Förutom analyser avseende ledarförmågan, kapaciteten och potentialiteten så finns även möjlighet till hälsorelaterad rådgivning och analys samt livsstilsprofilanalys.  Individiuella träningsprogram, kostrådgivning och vid behov tillgång till professionella och erfarna kvalificerade terapeuter av olika slag (psykolog, psykoterapeut, trauma- och kristerapeut, samtalsterapeut, själavårdare, par-och familjerådgivare.)

Hållbarhetssidan Thumbnail Istock 935739044 Frihet Fåglar Fri Från Kedjor
Regnbåge Hållbarhet

Hopp och framtidstro

I hoppets ankare kan mörker vändas till ljusets möjligheter. Det är en grundsten att stå på. I lugna vatten som i stormiga hav. Det kommer en ljusnande framtid varvid än fler nya möjligheter ges.

Det hållbara värdet uppstår när varje ledare hittar sitt fokus och omsätter de i praktiken.

Tillsammans kan vi skapa positiv hållbar förändring!

Vad säger andra

“Jag genomgick olika fysiska tester, livsstilsprofilsanalys och lämnade hälsodeklaration. Efter uppföljningssamtal fick jag ett individuellt anpassat träningsprogram för både inomhus- och utomhusbruk, med funktionell träning varvat med HIIT. Erika visade sig vara kunnig inom området och var inspirerande och positiv. Trots att jag upptäckte muskelgrupper som legat i träda i många år, fick jag de resultat jag önskade. Tack, Erika!”

Erika Hållbarhet

Professionell

‒ Spirit of Excellence!

Inspiro

‒ Divine Visions Are Invincible!

Teamwork

‒ Teamwork makes The Dream Work!

Förändringsbehov och/eller förvaltarskap?

Inspiro Management lyssnar och delar gärna hur vår insats kan resultera i en glädjefylld, produktiv och förenklad tillvaro.

Låt oss träffas digitalt / IRL

Rulla till toppen