Ledarskap

Reflektionsfrågor kring ditt ledarskap

Ett gott och sunt professionellt ledarskap är en väsentlig framgångsfaktor för en välmående nation.

light, architecture, lamp-1283795.jpg

Visionära hållbara ledare

Människor följer ledare med en klar Vision och verksamhet och uppdrag (mission) de förstår och attraheras av samt kan identifiera sig med.

ai generated, motivation, inspiration-8582218.jpg

Där relation och kommunikation bygger på dynamiskt utbyte, respekt, acceptans, frihet, flexibilitet, tillit, jämställdhet samt en trygg kultur att kunna få vara unik i sig själv och vara delaktig i.

Sådana organisationer blir oövervinnerliga och har nycklarna till att skapa resultat som genererar till mervärde och hållbarhet för alla i samhället.

VISIONER som innehas av dynamiska ledare är väl förankrade i sitt professionella ledarskap som sitt personliga ledarskap.

De leder utifrån ett identitetsdrivet ledarskap som har sin stabila grund i sitt självledarskap och personliga utveckling. Visionärer som dynamiskt och strategiskt kommunicerar sitt väl genomarbetade varumärke utåt mot marknaden och även aktivt inåt i organisationen, framför sitt budskap och existentiella syfte med attraktion, skärpa och tydlighet. De uppnår resultat. Ledare har ofta ett uttalat ansvar att utveckla team, uppdrag, affärer och verksamheten för att få resultat såväl i ”hårda värden” som i ”mjuka värden” med bibehållen hållbarhet.

Ledarskap Bild Till Textavsnitt Hållbara Ledare
Euroacademy Dynamic Managament

DYNAMISKT LEDARSKAP

innebär ett coachande ledarskap vilket betyder att ledaren inte kommer med alla svaren.

Här uppmuntras till ett fritt tänkande med målet om att förutom utveckla och leda sig själv, även genom team ledarutveckling frigöra det osynliga humankapitalet som finns i organisationens resurser och potential.

COACHANDE LEDARSKAP

omsluts av att relationen mellan parterna bygger på att medarbetaren:

1. känner och praktiskt erfar att ledaren bryr sig om individen (compassion) 

2. att uppdraget och platsen genererar till en dynamisk mål kommunikation – inkl egen utveckling (competence)

3. samverkan bygger på ett ömsesidigt förtroende och tillit (trust)

Euroacademy Coachande Ledarskap

Hur utvecklas man till att bli en dynamisk ledare som tillämpar dynamiskt ledarskap?

SVARET ÄR: ”BLENDED LEARNING” Kombinationen av ”blended learning” med tillgången till egen ledarskapscoach är oöverträfflig samt ger bestående positiva resultat. EuroAcademy Leadership’s vision är A WORLD WELL LED och kombinerar 2 av de bästa världar i sina online ledarprogram. Ett ledarutvecklingsprogram att genomföras tillsammans med en helt egen personlig ledarskapscoach. Online eller fysiskt.
Euroacademy Thumbnail Unnamed Ea Logotype Med Alignment Team

>1000-tals ledare världen över > 30 år tillbaka har utvecklats med gott bestående resultat att komma i funktion med sitt dynamiska ledarskap. De tränas och utvecklas i professionellt och personligt ledarskap, självledarskap och personlig utveckling. Allt tar sin utgångspunkt från ett identitetsdrivet ledarskap. Riktar sig till både aktiva som blivande ledare i olika nivåer och mognadsgrader.
Kan vara individutveckling och/eller teamutveckling.
Vid önskemål går det även att koppla till organisationens förändringsprocess.

Online ledarutvecklingens upplägg – hur går det till egentligen?

INDIVIDUELLT ANPASSAD BLENDED LEARNING
Euroacademy Thumbnail Dynamiskt Ledarskap Hur
Youdynamics

Online ledarutvecklingens upplägg – hur går det till egentligen?

INDIVIDUELLT ANPASSAD BLENDED LEARNING

FIT-METODEN

En stabil ”ledstång” under utvecklingsprocessen vilar i vår metodik. Innebär att Klienten efter varje modul genomgång inlämnar sin egna framställning om önskemål vad coachningen ska FOKUSERA på, vilken INTENTION man har i ämnet samt först själv bedöma vilken handlingsplan, TRANSFORMATION är det som behöver upprättas och implementeras för att kunna förflytta sig i sin utveckling från en punkt till nästa. Allt är uppbyggt i enlighet med ICF’s riktlinjer och kärnkompetens.

Organisationer består av människor som ska ledas, utvecklas till att arbeta effektivt tillsammans – inte av system.

5star
"Vill skicka över mitt största tack till dig för all din coaching och feedback du gett mig! Inspireras så över dig och hur erfaren och duktig du är! Har känt mig trygg hela vägen. Så himla inspirerande och välgjort med tydlighet, enkla tips, värdefull vägledning och bra förklaringar! Det var precis denna motivation jag behövde just nu!”

Förändringsbehov och/eller förvaltarskap?

Inspiro Management lyssnar och delar gärna hur vår insats kan resultera i en glädjefylld, produktiv och förenklad tillvaro.

Låt oss träffas digitalt / IRL

Rulla till toppen