STRATEGI

Strategi

Utveckling, konsultation och/eller rådgivning erbjuds avseende strategier som avser:

Vidare hur inneha välmående team som i enighet, motiverat och engagerat produktivt sätt medverkar till bolagets välgång och framgång.

Strategiprocessens framtagning – olika moment

Marketing 687246 1920
Vattenfall

Dynamisk kommunikation och motiverande mål - en nyckel till framgång

En ledare kommunicerar ständigt i olika situationer. Att känna till och kunna navigera mellan olika kommunikationssituationer är oerhört värdefullt. Kommunicerar du som ledare målsättande, coachande, uppföljande, konfliktlösande samt hur i en mötesteknik.

Insikten om kommunikation, dvs budskapet och intentionen är absolut viktigt men det top viktigaste är däremot vilken effekt det har på mottagaren. Det är uteslutande alltid mottagaren som avgör värdet i kommunikationen. En fallgrop är att utgå ifrån att mottagaren förstår det som man har som mål att vederbörande ska förstå – och inte reflektera över att hur budskapet tolkas.

Framgångsfaktorer i kommunikation

Något avgörande i rollen som ledare är beroende på hur ord och språk samt bilder används (varför, vad, när och hur). Det bästa sättet för att skapa rätt förutsättningar för att fastställda strategier ska genomföras på ett lyckat sätt är att tillämpa personlig måldialog, där individens personliga mål är sammankopplade med organisationens mål.

Ladder 2748333 1920
5star
”Erika har varit en mycket värdefull VD coach för mig och för styrelsen i frågor som rört företagets Vision, management och ekonomiska strategi och bidragit med analyser, förbättringsförslag och beslutsunderlag."

Förändringsbehov och/eller förvaltarskap?

Inspiro Management lyssnar och delar gärna hur vår insats kan resultera i en glädjefylld, produktiv och förenklad tillvaro.

Låt oss träffas digitalt / IRL

Rulla till toppen