Inspiro Care Center

Professionellt och Personligt

Days
Hours
Minutes
Seconds
20240116 Duva

Vision

Visionen är att alla har  en värdig mänsklig rättighet till en hållbar dynamisk och harmonisk tillvaro.

Vi tror på att det är viktigt att bygga broar och främja inkludering genom att sträcka ut en hand till behövande och och svaga för att stärka kärnan i en nation genom dynamisk utveckling, mänsklig medkänsla och solidaritet.

Samhällen som byggs upp och leds av hållbara individer, team och organisationer blir blomstrande och välmående.”

Erika Vänngård, Grundare & Vd

Icc Grå

Bakgrund

I påfrestande livssituationer påverkas människors välbefinnande och hälsa alltid negativt. Kriser och oväntade händelser kan snabbt förändra tillvaron och leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive ekonomisk utsatthet. Världen är drabbad av olika påfrestningar, och ohälsa ökar med långsiktiga konsekvenser. Det är hjärtskärande att se hur människor kämpar runt om i världen för att upprätthålla en dräglig livskvalitet trots sjukdom, ekonomisk kris, pandemi, krig och flykt. Många har förlorat sina familjer, hem, arbeten och företag. Människor kämpar hårt för att få mat på bordet, tak över huvudet och möjlighet till egen försörjning samt närma sig arbetslivet.

Under hösten 2022 inleddes dialog och samtal med Göteborgs Stad för att förstå människors, företags och organisationers behov och kapacitet att återfå eller bibehålla en stabil existens, livskvalitet och välmående. Målet var att hjälpa dem hitta sin rätta plats och funktion i tillvaron.

Inspiro Onlinetjänst

Mot bakgrund av det presenterade Inspiro Management en digitaliserad förmedlingstjänst koncept som emottogs positivt. Följden blev att kommunen upprättade en Avsiktsförklaring (Mars 2023). Konceptet har även fått positiv och intresserat bemötande både ifrån VGR och Almi Innovation.

Marknadsbehovet och värdet i tjänsten är stor och ger positiva effekter som:

Online tjänstens utveckling planeras att genomföras med start år 2024 varefter tjänsten kommer att finnas tillgänglig för användare i hela Sverige.

Icc Online
Goal 3845093 1920

Användare av Inspiro Online

Sökande (gratistjänst)

Leveranssidan (betaltjänst)

Intresseanmälan för mer info

Sökande - i behov av hjälp
(Gratistjänst)
Icc Sökande
Anna Andersson
Vill se gratis demoversion
(Betaltjänst)
Happy 1836445 1920
Edwin Karlsson
Investerare - letar efter innovativa och intressanta objekt
Icc Investerare Röd Slips
Niklas Johansson

Professionell

‒ Spirit of Excellence!

Inspiro

‒ Divine Visions Are Invincible!

Teamwork

‒ Teamwork makes The Dream Work!

Förändringsbehov och/eller förvaltarskap?

Inspiro Management lyssnar och delar gärna hur vår insats kan resultera i en glädjefylld, produktiv och förenklad tillvaro.

Låt oss träffas digitalt / IRL

Rulla till toppen